Poslednje ažuriranje: 28. oktobar 2023

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših informacija kada koristite uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i načinu na koji vas zakon štiti.

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje usluge. Korišćenjem Usluge prihvatate prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije


Interpretacija


Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije


Za potrebe ove Politike privatnosti:

Nalog znači jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.

Povezano lice znači entitet koji kontroliše, kontroliše ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, udela u kapitalu ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo da glasaju za izbor direktora ili drugog organa upravljanja .

Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva ili „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naša“) se odnosi na PR FUNNELCY, 4 Vojvođanske brigade 14/14.

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb-sajta, koje sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na toj veb lokaciji među brojnim upotrebama.

Država se odnosi na: Srbiju

Uređaj označava svaki uređaj koji može da pristupi usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu ili osobu koja se može identifikovati.

Usluga se odnosi na veb lokaciju.

Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime kompanije. Odnosi se na kompanije treće strane ili pojedince zaposlene u kompaniji da bi omogućili pružanje usluge, da bi pružili uslugu u ime kompanije, da bi obavljali usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se usluga koristi.

Podaci o korišćenju odnose se na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).

Veb lokacija se odnosi na funnelci.com, kojoj se može pristupiti sa https://funnelci.com

Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju, ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, u zavisnosti od slučaja.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka
Vrste prikupljenih podataka
Lični podaci
Dok koristite našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam date određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

Podaci o upotrebi


Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski prilikom korišćenja usluge.

Podaci o korišćenju mogu da obuhvataju informacije kao što su adresa Internet protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatore i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupite Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski da prikupljamo određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo da prikupljamo informacije koje Vaš pretraživač šalje kad god posetite našu Uslugu ili kada pristupite Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja.

Tehnologije za praćenje i kolačići


Koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje da bismo pratili aktivnosti na našoj usluzi i čuvali određene informacije. Tehnologije praćenja koje se koriste su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu Naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:


Kolačići mogu biti „Trajni“ ili „Session“ Kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj veb pretraživač. Saznajte više o kolačićima u članku o besplatnoj politici privatnosti.

Koristimo sesijske i trajne kolačiće u dole navedene svrhe:

Neophodni / esencijalni kolačići

Tip: kolačići sesije

Administrira: Us

Svrha: Ovi kolačići su od suštinskog značaja za pružanje usluga dostupnih preko veb stranice i da bi vam omogućili da koristite neke od njegovih funkcija. Oni pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju lažno korišćenje korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu biti pružene, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.

Politika kolačića / Kolačići za prihvatanje obaveštenja

Tip: Trajni kolačići

Administrira: Us

Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb lokaciji.

Kolačići funkcionalnosti

Tip: Trajni kolačići

Administrira: Us

Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite veb lokaciju, kao što je pamćenje vaših podataka za prijavu ili jezičkih preferencija. Svrha ovih kolačića je da Vam pruže ličnije iskustvo i da izbegnete da morate ponovo da unosite svoja podešavanja svaki put kada koristite veb lokaciju.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi s kolačićima, posetite našu Politiku kolačića ili odeljak Kolačići naše Politike privatnosti.

Korišćenje Vaših ličnih podataka


Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

Vaše lične podatke možemo da podelimo u sledećim situacijama:

Kompanija će takođe zadržati podatke o korišćenju za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju kraće vreme, osim kada se ovi podaci koriste za jačanje bezbednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

Prenos Vaših ličnih podataka


Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim kancelarijama Kompanije i na svim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu preneti na — i održavati na — računarima koji se nalaze van vaše države, provincije, zemlje ili druge državne jurisdikcije gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj jurisdikciji.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen Vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost sa tim transferom.

Kompanija će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju bezbedno iu skladu sa ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole, uključujući bezbednost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Izbrišite svoje lične podatke


Imate pravo da izbrišete ili zahtevate da pomognemo u brisanju ličnih podataka koje smo prikupili o vama.

Naša usluga vam može dati mogućnost da izbrišete određene informacije o vama iz usluge.

Svoje informacije možete ažurirati, izmeniti ili izbrisati u bilo kom trenutku tako što ćete se prijaviti na svoj nalog, ako ga imate, i posetiti odeljak podešavanja naloga koji vam omogućava da upravljate svojim ličnim podacima. Takođe možete da nas kontaktirate da zatražite pristup, ispravite ili izbrišete bilo koje lične podatke koje ste nam dali.

Imajte na umu, međutim, da ćemo možda morati da zadržimo određene informacije kada imamo zakonsku obavezu ili zakonsku osnovu za to.

Otkrivanje Vaših ličnih podataka


Poslovne transakcije


Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, Vaši lični podaci mogu biti preneti. Obavestićemo vas pre nego što se vaši lični podaci prenesu i postanu predmet druge politike privatnosti.

Sprovođenje zakona


Pod određenim okolnostima, od kompanije se može zahtevati da otkrije Vaše lične podatke ako to zahteva zakon ili kao odgovor na validne zahteve javnih organa (npr. suda ili vladine agencije).

Drugi zakonski zahtevi


Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj nameri verujući da je takva radnja neophodna za:

Bezbednost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan metod prenosa preko Interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost dece


Naša usluga se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Mi svesno ne prikupljamo lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je Vaše dete dalo lične podatke, molimo Kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez provere saglasnosti roditelja, preduzimamo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

Ako moramo da se oslonimo na saglasnost kao pravni osnov za obradu vaših informacija, a vaša zemlja zahteva saglasnost roditelja, možda ćemo zahtevati saglasnost vašeg roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Veze ka drugim vebsajtovima


Naša usluga može sadržati veze ka drugim veb lokacijama kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete preusmereni na sajt te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svakog sajta koji posetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih sajtova ili usluga trećih strana.

Promene ove politike privatnosti


Možemo s vremena na vreme ažurirati našu politiku privatnosti. Obavestićemo Vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na našoj usluzi pre nego što promena stupi na snagu i ažurirati datum „Poslednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti.

Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti za bilo kakve promene. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas
Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati:

i-mejlom na: [email protected]